Crocodylus niloticus

Nile Crocodile. From Bonamanzi-Hluhluwe, Kwa-Zulu Natal.

Crocodylus niloticus

Nile Crocodile. From Bonamanzi-Hluhluwe, Kwa-Zulu Natal.

Crocodylus niloticus

Nile Crocodile. From KwaZulu-Natal.

Crocodylus niloticus

Nile Crocodile. From KwaZulu-Natal.

Crocodylus niloticus

Nile Crocodile. From Bonamanzi-Hluhluwe, Kwa-Zulu Natal.

Crocodylus niloticus

Nile Crocodile. From Skukuza – Kruger National Park, Mpumalanga.