Agama aculeata aculeata

Western Ground Agama. From Pofadder, Northern Cape.

Agama aculeata aculeata

Western Ground Agama. From north of Kliprand, Northern Cape.

Agama aculeata aculeata

Western Ground Agama. From Kamanjab, Namibia.

Agama aculeata aculeata

Western Ground Agama. From Kamanjab, Namibia.

Agama aculeata aculeata

Western Ground Agama. From near Keimoes, Northern Cape.

Agama aculeata aculeata

Western Ground Agama. From near Keimoes, Northern Cape.