Hylambates maculatus

Red Legged Frog. Hluhluwe, Kwa-Zulu Natal.

Hylambates maculatus

Red Legged Frog. Hluhluwe, Kwa-Zulu Natal.

Hylambates maculatus

Red Legged Frog. False Bay, Kwa-Zulu Natal.

Hylambates maculatus

Red Legged Frog. False Bay, Kwa-Zulu Natal.

Hylambates maculatus

Red Legged Frog. Hluhluwe, Kwa-Zulu Natal.

Hylambates maculatus

Red Legged Frog. Hluhluwe, Kwa-Zulu Natal.

Hylambates maculatus

Red Legged Frog. St Lucia, Kwa-Zulu Natal.

Hylambates maculatus

Red Legged Frog. St Lucia, Kwa-Zulu Natal.

Hylambates maculatus

Red Legged Frog. Monzi, Kwa-Zulu Natal.

Hylambates maculatus

Red Legged Frog. St Lucia, Kwa-Zulu Natal.

Hylambates maculatus

Red Legged Frog. St Lucia, Kwa-Zulu Natal.

Hylambates maculatus

Red Legged Frog. Hluhluwe, Kwa-Zulu Natal.

Hylambates maculatus

Red Legged Frog. St Lucia, Kwa-Zulu Natal.