Chondrodactylus angulifer namibensis

Namib Giant Gecko. From Outside Swakopmund, Namibia.

Chondrodactylus angulifer namibensis

Namib Giant Gecko. From Outside Swakopmund, Namibia.

Chondrodactylus angulifer namibensis

Namib Giant Gecko. From Outside Swakopmund, Namibia.

Chondrodactylus angulifer namibensis

Namib Giant Gecko. From Outside Swakopmund, Namibia.